"Deze samenwerking is één van de pluspunten van het jaar...

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel biedt eerste opvang, begeleiding en voorlichting aan slachtoffers van mensenhandel en hun meegekomen kinderen. MoreInfo zorgde ervoor dat systemen en procedures niet langer een hindernis vormden naar meer snelheid en flexibiliteit die deze crisisopvang nu nodig heeft.

Mensenhandel

Angst. Cliënten van ACM zijn bang. Gedwongen tot prostitutie of orgaanverwijdering. Malafide uitzendbureaus in de tuinbouw. Meisjes van vijftien in de ban van een loverboy. Exploitanten die dreigen met represailles. Taalbarrières. Slachtoffers die mondjesmaat informatie loslaten en steeds weer herzien, aangifte, bedenktijd, procedures, heel veel formulieren.

Onderzoek: zorg of veiligheid?

ACM is onderdeel van HVO-Querido, een zorginstelling die mensen in een kwetsbare situatie volwaardig deel wil laten uitmaken van de samenleving. Op het eerste gezicht een logische verbinding en toch beleefd als slecht werkbaar. Na een aantal diepgravende gesprekken op locatie vonden we de sleutel: mensenhandel is een thema in het veiligheidsdomein, terwijl de systemen en processen zijn geoptimaliseerd voor het sociale zorgdomein.

 
 

Omdenken als doorbraak

Wij hebben het team geleerd om niet meer te discussiëren over oplossingen maar een dialoog te starten over het probleem. En over waarom dat een probleem is. We zijn gaan kijken vanuit de beleving bij ACM én zorgden er met stiften en plaatjes voor dat iedereen dezelfde taal gingen spreken. Want ook als deskundigen allemaal Nederlands spreken, is de aanname dat zij elkaar begrijpen een bijzonder gevaarlijke!

Dynamiek en administratie kunnen wel goed samen

Geen extra ICT toepassing; we hebben het bestaande elektronische cliënten dossier in zijn kracht gezet. Bij zorg én bij veiligheid is dossiervorming nodig. En een sluitende administratie. Voor die kerntaken is het systeem heel geschikt. Daar omheen ontwierpen we nieuwe functies waardoor het team zelf belangrijke informatie kan invoeren en veranderen. Zonder tussenkomst van de centrale administratie, die we nu het team laten ondersteunen om de kwaliteit van de gegevens in het systeem hoog te houden.

 
 

ZoCo doet het zelf

Mensenhandel is een politiek gevoelig onderwerp. Als de media berichten over zwangere meisjes onder de achttien, wil de burgermeester op stel en sprong weten hoe dat in zijn stad zit. Wij hebben informatieblokjes ontwikkeld die zichzelf aan elkaar klikken als de zorgcoördinator met Tableau een plaatje maakt van zulke gevallen in Amsterdam.

Voorkomen is beter dan vluchten

Vermoedens van mensenhandel hebben geen gezicht, van cliënten is nog geen sprake. Een elektronisch cliënten dossier is dan niet de plek om informatie te bewaren. Wij richtten een proef in om signalen over vermoedens van mensenhandel snel terug te vinden, ze te combineren en te delen met bijvoorbeeld de politie of een woningcorporatie.

 
 

Een normaal leven leiden wil toch iedereen?

ACM is kenniscentrum voor mensenhandel en dat word je niet zomaar. Wij vonden met ACM een andere balans in inhoud en administratief werk. Daar wordt hun werk een stuk leuker van en de begeleiding van slachtoffers mensenhandel naar een normaal leven effectiever. In deze balans blijft het team een inspirerende vraagbaak voor iedereen die in Amsterdam met mensenhandel te maken heeft.

Meer lezen?

Lees ons blog over de vele gezichten van mensenhandel en over de reizende tentoonstelling ‘Open je ogen’ van CoMensha.